Sterila-Sår

Ynolens produkter är utformade till att hjälpa och anpassa patienters behov vid illaluktande sår även patienter med nedsatt immunförsvar. Ynolens innehåller Isoton och har en låg buffertkapacitet.

Lukt påverkar alla olika både mentalt och fysiskt när det gäller en själv eller andra. Att dölja lukt med annan doft kan vara svårt för dem som har allergier eller astma. Användarundersökningar visar att de flesta människor vill ha en luktborttagare som inte lämnar något egen doft efter sig.

Ynolens tar bort oönskad lukt så att det inte blir ett problem för patient, anhörig eller andra.

Bruksanvisning: Mail: sår@ynolens.se – Telefon:

Ynolens STERIL är avsedd att användas på huden, illaluktande sår och patienter med nedsatt immunförsvar.

Ynolens STERIL, steriliseras vid IFE- institutet för energiteknik på Kjeller utanför Oslo som också garanterar att produkten är steril.

Isoton parfymfri luktborttagare, med låg buffertkapacitet att användas på:

  • Kroniska sår
  • Luktande sår
  • Fistlar
  • Aterosklerotiska sår
  • Diabetiska sår cancersår
  • Trycksår
  • Venösa sår
  • Andra sårlukter

Användning av YNOLENS steril illaluktande sår.

Förpackningen är i aluminium. kväve används som drivmedel det i sin tur förhindrar att luften ej åker tillbaka in i flaskan.

Sprayflaskan är förseglad i engångsförpackning och märkt med engångsbruk- bruten förpackning är INTE steril.

Flaskorna är förpackade i kartonger med 25 stycken.