Om Produkten

Sammanfattning av användarundersökningar

Ynolens AS har gjort användarundersökningar där temat varit lukt. Man ville undersöka om lukt påverkade livskvaliteten.

Följande grupper deltog i undersökningen.

 • Patienter
  • Läkare
   • Vårdcentraler
  • Sjuksköterkor
   • Cancer patienter
   • Stomi patienter
   • Vårdcentraler
   • Sjukhem

 

 • Patienter delades upp i
  • Stomi
  • Cancer
  • Dermatit
  • GU
 • Patienter delades upp i ålder
  • Barn
  • Ungdom
  • Vuxen
  • Äldre

Gemensamt för de svarande:

Över 92 % av de tillfrågade hade lukt som en stort problem i samband med sin sjukdom.

Lukt och mental hälsa har ett signifikant samband. Det visade sig att över 95% upplever lukt som en begränsande faktor i att umgås med släkt och vänner.
Livskvaliteten påverkas negativt. Detta upplevs som psykiskt påfrestande för både patient och familj.
86% menar att de har gått miste om sociala arrangemang på grund av lukt.
95% har upplevt negativ påverkan gällande jobb och karriärs möjligheter.
96% anser att deras samliv, sexulitet och val av partner har påverkats negativt.
98% rapporterade att när luktproblemet var löst, blev det en klar positiv förbättring av patientens mentala hälsa.

Vår hypotes:

Lukt påverkar individens livskvalitet. Lukt påverkar uppfattningen av den fysiska och mentala tillståndet av sig själv och andra.

Slutsats:

Vår hypotes bekräftades.