Steril – Sår

YNOLENS STERIL Parfymefri Luktfjerner

Ynolens STERIL Parfymefri Luktfjerner er beregnet på bruk på slimhinner og i sår (f.eks. kreft, diabetes, leggsår) og immunkompromitterte pasienter. Produktet er isoton og har lav bufferkapasitet.Lukt påvirker den enkeltes oppfatning av fysiske og psykiske tilstand hos seg selv, som kan være en belastning for pårørende, helsepersonell, andre pasienter og andre. Ved riktig bruk av Ynolens produktene vil luktproblemet fjernes, som vil blant annet kunne gi økt sosial aktivitet.

Brukerenhetene er i aluminium, der nitrogen er brukt som drivmiddel – noe som hindrer returluft.
Brukerenheten blir forseglet i singelpakker og merket “ENGANGSBRUK” – brutt pakning er ikke steril.
Brukerenhetene pakkes i esker av 25 stk.

steril-flaske-i-posesteril-eske

Bruk av Ynolens™ Steril i sårstell, på luktende sår:

 

NB: Vanlig Ynolens Parfymefri Luktfjerner, brukes på andre områder, som; Stomi, inkontinens, intimspray, generell luktfjerning.