Kontakt

 

Producent:
YNOLENS AS
Mørkvedveien 29, 1814 Askim, Norway
Mail: post@ynolens.se

 

Ynolens har ett gott samarbete med flera patientorganisationer i Sverige och utomlands, där vi får tydlig återkoppling från användarna om vad de värdesätter med en produkt som tar bort lukter..