Om Produktet

Resume af forbrugerundersøgelser

Ynolens AS har fået gennemført forbrugerundersøgelser i samarbejde med fagpersoner. Temaet for undersøgelserne er lugt.

Intentionen med undersøgelserne er, at finde ud af om lugt har en indvirkning på livskvaliteten og den psykiske tilstand ved sygdom.

Grundet behandler- patientforhold og tavshedspligt, er patientundersøgelserne gennemført af behandler.

Følgende demografiske grupper er med i undersøgelsen.

 • Behandler
  • Læger
   • Kirurger
   • Praktiserende lægeriklkljkl
  • Sygeplejere
   • Kræft
   • Stomi
   • Lægepraksis
   • Plejehjem
 • Patienter fordelt på diagnose
  • Stomi
  • Kræft
  • Hudsygdom
  • Sår
 • Patienter fordelt i alder
  • Børn
  • Unge
  • Voksne
  • Ældre
  • Pårørende

Fællestræk fra respondenterne:

Over 92% af de adspurgte havde lugt som et væsentligt eller meget væsentligt problem i forbindelse med deres sygdom. Lugt og psykisk tilstand har en stor sammenhæng, da lugt er en subjektiv oplevelse. Det viser sig at over 95% oplever lugt som en begrænsende faktor for socialt samvær med familie og venner. Livskvaliteten bliver påvirket negativ, da det sociale samvær bliver reduceret. Dette opleves som psykisk belastende for både patient og pårørende.

86% mener at de er gået glip af sociale arrangementer grundet lugt.
95% har oplevet negativ påvirkning for deres jobmuligheder og karriere.
96% føler at deres samliv, seksualitet og partnervalg er negativt påvirket.

98% rapporterede at når lugtproblemet er løst, giver dette en klar positiv påvirkning på patientens psykiske tilstand.

Vores hypotese:
Lugt påvirker den enkeltes opfattelse af fysisk og psykisk tilstand hos sig selv og andre.
Lugt påvirker den enkeltes livskvalitet.

Konklusion:

Vores hypotese blev bekræftet.