Kvalitet

YNOLENS AS har valgt at producere alt i Norge og dette skyldes flere faktorer:

 • Miljø:
  • Norge er kendt for strenge miljøkrav til produktion og dette er i overensstemmelse med selskabets miljøprofil. Ynolens AS er medlem af Grønt punkt.
 • Etik:
  • Vi ser etik som en integreret del af virksomheden, og vi er fast besluttet på at Ynolens AS skal være kendt for høj etisk standard.
 • Kvalitet:
  • Ved at producere i Norge, har selskabet fuld kontrol over, at alle råvarerne er af bedste kvalitet, samt at kvalitetssikre alle processer i produktionen. I samarbejde med Institut for Energiteknik (IFE) på Kjeller, sørges der for at de sterile produkter tilfredsstiller internationale krav for sterile produkter.
 • Kontrol:
  • Produktet er testet hos EUROFINS i henhold til European Pharmacopeea 2.6.13, ingen af testene har vist formering af mikroorganismer.

Ynolens Steril:

Forbrugerenheden bliver forseglet i singelpakker.Forbrugerenhederne pakkes i æsker af 25 stk.
 Steriliseringen hos IFE, udføres ved at 10 og 10 æsker steriliseres af gangen i et helautomatisk anlæg ved brug af gammastråler.

Dosis brugt i produktionen er 26-30 Kgy. Behandlingen tager 14 dage med bestråling.

Dette giver et brugervenligt og sterilt produkt.

Produktion:
Forbrugerenhederne er i aluminium og nitrogen er brugt som drivmiddel. Dette forhindrer returluft.

Ynolens lugtfjerner leveres i forbrugerenhederne 50 g og 250 g.

 • Ynolens   50 g pakkes med 12 stk. flasker på papbakke med krympeplast omkring.
 • Ynolens 250 g pakkes med 25 stk. flasker i papæske.

Hvad er lugt? 

Lugt kan forekomme på forskellige stadier. For de fleste personer er lugt noget som er personlig og individuel. Opfattelsen af lugt bliver derfor individuel for hver enkel person. Alligevel er der lugte som opfattes som dårlige på et generisk niveau. Dette kan i hovedsagentlig spores tilbage til evolotionen, idet lugt har haft stærk indvirkning på muligheden for overlevelse. Lugte kan kategoriseres på mange måder og mange niveauer. Mange tænker ikke over hvordan lugte påvirker os på alle niveauer i hverdagen.

I tillæg så er det en generel oplevelse at lugte bliver værre og nogle gange farligere over tid. Tænk f.eks. på røg eller fordærvet mad.

Flytter man ind i en ny bolig som er gjort helt ren, så vil mange føle at det er en fremmed lugt, som først forsvinder efter at man har flyttet sine egne møbler ind. I dag bruges der ofte maskering for at dække over uønsket lugt. Parfumering, som dækker over både naturlige og uønskede lugte, kan føre til andre udfordringer som allergi og astma.

Hvordan Ynolens AS arbejder med lugt.
Generelt fjerner Ynolens alle lugte uden brug af maskering. Vore aerosol sprayer fungerer godt i små miljøer. Personer som oplever uønsket lugt kan med lethed behandle problemet. Produktet virker på et bredt spekter af lugte og i de fleste miljøer.

Ynolens er også udviklet til at tage hånd om større lugtudfordringer, hvor man kan tale om lugtskader. Det kan være røgskader, skadedyr som ligger døde på ufremkommelige steder, tørkogning, afførring og meget mere. En anden udfordring kan være, hvornår man kan regne et sted fri for uønsket lugt. Der findes både kemisk og elektronisk udstyr til dette formål, men i de fleste tilfælde er næsen det bedste værktøj.

Samtidig med lugtfjerning skal lugtkilden også fjernes, ellers vil luften igen snart blive fyldt med lugt. Dette gælder også lugt som kommer fra vægge og møbler.

.