Kontakt

 

Producent:
YNOLENS AS
Strandalleen 62, 1368 STABEKK NORWAY
Mail: post@ynolens.se

 

Ynolens har ett gott samarbete med flera patientorganisationer i Sverige och utomlands, där vi får tydlig återkoppling från användarna om vad de värdesätter med en produkt som tar bort lukter..